Banner Logo
Banner MCK Sokół
 
 Dwór Aktualności Literatura Mapy Linki Kontakt

Serdecznie witamy. Ta strona poświęcona jest dworom (a także dworkom, pałacom i pałacykom, również willom - ale nie zamkom) usytuowanym w obecnych granicach administracyjnych Małopolski.
Znajdą się tu informacje na temat dworów -
ich położenia, architektury, historii, stanu obecnego i wiele innych ... - istniejących (jeszcze!) w naszym regionie, a w niektórych przypadkach już nie istniejących, ale ze względu na swoją historię, dzieje zamieszkujących je rodzin lub po prostu formę architektoniczną - znaczących dla tego skrawka ziemi ...

WYBRANA BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA TEMATYKI POLSKIEGO DWORU

2007-09-19

Almanach Ziemi Limanowskiej. Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Limanowskiej. 2000-2007

Architektura rezydencjonalna i obronna woj. rzeszowskiego. Materiały z Sesji Naukowej w Łańcucie 9-10 maja 1970

Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe.  Materiały z seminariów Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kielce 1986, 1989, 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005

Dwór polski w starej fotografii. Wstęp: prof. Jan K. Ostrowski. Bosz. Olszanica 2007

Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Kluszczyński 2007

Dziedzictwo. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Chrzanowskiego. Znak. Kraków 1995

Gloger Zygmunt, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. I i II. Warszawa 1908-09

Jakimowicz Teresa, Dwór murowany w Polsce w XVI wieku. Warszawa-Poznań 1979

Jaroszewski Tadeusz S., Dwory i dworki w Polsce. T. I i II. Warszawa 1997, 1999

Jaroszewski Tadeusz Stefan, Siedziby ziemiańskie w Polsce od schyłku XVII w. do 1914. Kraków 1996

Jaroszewski Tadeusz, O siedzibach neogotyckich w Polsce. Warszawa 1981

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.1, Województwo krakowskie (red. Jerzy Szablowski). Warszawa 1953

Kołodziejski Stanisław, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego. Kraków 1994

Marian Kornecki, Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej. Kraków 1966

Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, oprac. Adam Miłobędzki. Wrocław 1957

Leśniakowska Marta, Polski dwór. Warszawa1996

Łoza Stanisław, Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1954

Łoziński Władysław, Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków 1978

Majka Maria Z problematyki budownictwa dworskiego w Małopolsce Południowej. KARPATY Z.1/2, Kraków 1975

Majka Maria, Nie zachowane dwory ziemi krakowskiej. Materiały i sprawozdania konserwatorskie woj. krakowskiego. Kraków1968

Markowski Stanisław, Dwór polski. 1995, 2007

Markowski Stanisław, Rydel Maciej, Oblicza polskiego dworu. Warszawa 2003 i 2004

Materiały i Sprawozdanie Konserwatorskie Województwa Krakowskiego (red. M. Kornecki). Kraków 1968-1974

Michałowicz-Kubal Marta, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego. Krosno 2006

Rozbicka Małgorzata, Dom mieszkalny średniozamożnego ziemianina. Studia nad teorią i praktyką projektową (1918-1939). Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1-4/2003

Rydel Maciej, Jam dwór  polski. Gdańsk 1993, 1997

Sitowski Jan, Wspomnienie z Sądecczyzny sprzed 40 laty. Kraków 1916-1920

Spotkania z Zabytkami. Miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami od 1977 roku.

Wadowickie ślady historii, (red. Z. Jurczak). Wadowice 1987

Wiadomości ziemiańskie. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Warszawa 2000 – 2007

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 18, cz. 2 woj. krakowskie (red. Hanna Krzyżanowska) Os. Dokumentacji Zabytków 1995

Zabytki architektury województwa nowosądeckiego przeznaczone do zagospodarowania, Nowy Sącz 1983

Zabytki na trasach woj. krakowskiego,(red. Maria Broniewska). Kraków 1975

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Wydawnictwo DiG Warszawa, t. 1-9
szlaki malopolski
Copyright © 2007 www.dworymalopolskie.pl

Projekt i realizacja: www.chariot.pl
Powered by: Chariot CMS 3.3 Advanced
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.